LACCATI OPACHI/LUCIDI

Bianco
BIANCO
Crema
CREMA
Tortora
TORTORA
Fango
FANGO
Moka
MOKA
Grigio Chiaro
GRIGIO CHIARO
Cenere
CENERE
Grigio Scuro
GRIGIO SCURO
Rosso
ROSSO
Nero
NERO